PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE

Feng Ren Shui – přirozený talent a energie člověka

Každý člověk je jedinečný a rodí se s přirozeným talentem a životním potenciálem. Poznat tento talent nám pomáhá učení Feng Ren Shui. Znát své vlastní energie, talent, silné stránky a typologii je základem pro nastavení naplněného života. Na této přednášce se dozvíte své přirozené energie a jak s nimi pracovat, abyste prožili zdravý, bohatý a dlouhý život.

Přednáší Ing. Jiří Černák

7.9. 2020 19:00

Vstupenky zde:

https://www.mlp.cz/cz/akce/e16517-feng-ren-shui-prirozeny-talent-a-energie-cloveka/

Feng Ren Shui – životní rovnováha člověka

Základní podmínkou pro zdravý, bohatý a dlouhý život je životní rovnováha. Tu si můžete nastavit, pokud znáte své vlastní energie. Díky této znalosti si můžete správně vytvořit podmínky pro svůj život. Tyto podmínky si nastavíte pomocí rovnováhy 8 nejdůležitějších oblastí svého života: životní cesta/povolání, vztahy, rodiny, bohatství, pravidla a hodnoty, budoucnost, domov/zázemí, životní cíle/vize. Jak si je správně nastavit se dozvíte na této přednášce.

Přednáší Ing. Jiří Černák

14.9. 2020 19:00

Vstupenky zde:

https://www.mlp.cz/cz/akce/e16518-feng-ren-shui-zivotni-rovnovaha-cloveka/

Feng Ren Shui – energie času

Žijeme v tzv „časo-prostoru“. Energie času silně ovlivňují podmínky pro náš život. Čas je energie, která se pohybuje v cyklech. Každý cyklus má vliv na náš život. Jaké cykly známe, jak nás ovlivňují, jak působí na kvalitu našeho života a na naše zdraví se dozvíte na této přednášce.

Přednáší Ing. Jiří Černák

5.10. 2020 19:00

Vstupenky zde:

https://www.mlp.cz/cz/akce/e16519-feng-ren-shui-energie-casu/

Feng Ren Shui – energie prostoru

Energie prostoru vytvářejí naše životní prostředí. Prostor pro náš život dělíme do 6 tzv. rozhraní prostoru. Prvním rozhraním je naše tělo, druhým naše oblečení, třetím interiér, čtvrtým dům, pátým okolí domu a šestým rozhraním je krajina. Všechna tato rozhraní působí na kvalitu našeho života i na naše zdraví. Prostor tak vytváří velmi důležitou podmínku pro zdravý, bohatý a dlouhý život. Jak prostor funguje se dozvíte na této přednášce.

Přednáší Ing. Jiří Černák

29.10. 2020 19:00

Vstupenky zde:

https://www.mlp.cz/cz/akce/e16520-feng-ren-shui-energie-prostoru/