VZDĚLÁVÁNÍ FENG REN SHUI

VYBERTE SI Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ FENG REN SHU JARO-LÉTO 2021 a přihlaste se na skolafrs@gmail.com nebo na 602 556 359


PLÁN AKCÍ ŠKOLY FENG REN SHUI A PROJEKTU MEETINKA NA ROK 2021

AKCE ŠKOLY FENG REN SHUI:

Vše o Škole Feng Ren Shui ZDE

Pro naše dřívější i stávající studenty Školy Feng Ren Shui jsme připravili nadstavbové semináře, kde si ještě více ukotvíte své znalosti a naleznete nové souvislosti.

Energie 9 Nebes a Letící hvězdy prostoru

Zatím jsme pracovali s prostorem podle hlavních metod Feng Ren Shui (Pět zvířat, Kompas, Ba Gua). Nyní se zaměříme na působení prostoru pod vlivem času. Prostor jako takový je stabilní, ale jeho působení se mění prostřednictvím měnícího se času. Na prostor tak působí různé časové cykly. Proto prostor nikdy není stejný a mění se v čase. Toto působení musíme znát z toho důvodu, abychom vliv času využili pro náš prospěch, a naopak se vyvarovali jeho negativního působení. 

Cena 3.000 Kč

Lektor: Ing. Jiří Černák

Přihlášky na skolafrs@gmail.com

Souvztažnost energií astrotypu, 6 rozhraní, 5 zvířat, 8 Gua a 9 nebes

Co nám vznikne a jak pracovat se všemi energiemi člověka, když se spojí v jeden celek. Ještě hlubší vhled do života člověka skrze všechny dosud námi známé metody FRS, které se dají použít pro zlepšení života a nastolení rovnováhy. Jak chápat důležité potřeby daného člověka a uspořádání jeho prostoru s důrazem na 6 rozhraní.

Cena 3.000 Kč

Lektor: Ing. Jiří Černák

Přihlášky na skolafrs@gmail.com

Praktické využití Ba Gua pro život a odhadování budoucího vývoje

Ba Gua nám ukazuje vše o všem. Obsahuje všechny informace, které potřebujeme k životu a jeho řízení. Ukazuje nám energie prostoru, člověka i času. Jak správně pracovat s Ba Gua a jednotlivými Gua z pohledu proměn a v kombinaci Knihy proměn (I Ťing) se naučíme v tomto semináři. Budeme umět číst vývoj situací, odhadovat budoucnost a odhadovat potencialitu vývoje různých činností, které jsou pro nás důležité.

Cena 3.000 Kč

Lektor: Ing. Jiří Černák

Přihlášky na skolafrs@gmail.com

Dotazy na všechny akce 602 556 359 nebo skolafrs@gmail.com.


Pro ty z vás, kteří letos plánují začít se svým podnikáním nebo chtějí  věnovat více energie do svého stávajícího podnikání nebo plánují byznys změny.

Byznys strategie pro nové dvanáctiletí a v roce kovového Buvola

Feng Ren Shui - byznys strategie

Jak si nastavit podnikání a vytvořit fungující byznys strategii s využitím nástrojů Feng Ren Shui se naučíte na tomto novém semináři. Budete umět využít metodu Ba Gua pro nastavení firmy, její mise, vize a strategie, jak si určit správné zákazníky (cílovou skupinu), rozsah a velikost podnikání, firemní hodnoty a kulturu, jak si vytvořit to správné prostředí pro podnikání, z čeho vycházet a na čem stavět, jaké benefity pro zákazníky vytvářet, abyste byli pro ně výjimeční a zajímaví. V roce Kovového Buvola jsou právě ideální energie pro nastavení správné byznys strategie pro vaše podnikání. Využijte toho na maximum. Právě díky energiím Kovového Buvola bude tato strategie opravdu dlouhodobá a povede vás k vašemu cíli v podnikání.

Více o semináři ZDE

Cena 3.000 Kč

Lektor: Ing. Jiří Černák

Přihlášky na skolafrs@gmail.com

Kurz I-ŤING

Vyvrcholením studia ve Škole Feng Ren Shui je právě kurz I-Ťing, na který se mnozí studenti velmi těší, jiní se naopak obávají, zda ho pochopí a zda jim bude v reálném světě k užitku. Věřte, že při studiu FRS je to velmi důležitý kurz, abyste toto umění správně chápali v jeho celistvosti a uvědomili si všechny souvislosti. Na kurzu se naučíte číst v Knize proměn pomocí pochopení jednotlivých čar, digramů, trigramů, hexagramů. Propojíte si informace cesty života z astrotypu a naučíte se pomocí hodu mincemi předpovídat budoucnost a následný vývoj jednotlivých situací. I-Ťing a jeho věštba je velkým pomocníkem na životních křižovatkách či důležitých okamžicích, díky které se můžete lépe připravit a učinit správná rozhodnutí.

Cena 15 000 Kč 

Lektor: Ing. Jiří Černák

Přihlášky na skolafrs@gmail.com

Dotazy na všechny akce 602 556 359 nebo skolafrs@gmail.com.


Advertisement