Tak, jako jste se v září měli snažit o dokončení všech aktivit, bude v říjnu důležité se ujistit, že vše také funguje. To, že se vám podařilo vše dokončit, ještě nic neznamená. Pokud něco děláte, tak chcete také, aby to po dokončení fungovalo. Mít vyrobené auto, které nejezdí je stejný nesmysl, jako dokončit knihu, která […]

Váš domov je tím, čím byl pro lidi ve středověku hrad. Je to zázemí, místo odpočinku, ale také místem obrany proti případným útokům zvenčí. Dnes vám pravděpodobně nehrozí vpád hordy bojovníků, ale přesto jsou vlivy, které se pokusí v následujícím období na vás útočit. Tito útočníci vás mohou velmi oslabit a tím i ztížit vaše […]

Budoucnost je dána tím, co děláme dnes. Vy také velmi dobře víte, že budoucnost nám tvoří vše to nové, co si do svého života přinášíme. Nové je tak zdrojem naší budoucnosti. Proto tak silně dáváme důraz na to, aby to nové vždy přinášelo více radostí než starostí (vše, co si pořídíme, vyžaduje naši starost). A […]

V září jste měli využít energii Kohouta, abyste si nastavili taková pravidla, která vám umožní snadné fungování. Pes má nyní dohlížet na jejich dodržování. Více jak kdy jindy bude právě v říjnu platit pravidlo: pravidla nebo boj. Energie Psa tak budou hlavně dohlížet na to, aby pravidla, která jste si nastavili (nebo vám je nastavil […]

Každý z nás má nějaký ten majetek. Někdo vlastní domy na Václavském náměstí v Praze, někdo mezinárodní řetězec prodejen, někdo malou chajdu u potoka a někdo má jen jednu košili a dvoje ponožky. Velikost majetku však v říjnu není tím zásadním. Ať již vlastníte to či ono, ať již za své bohatství v životě považujete […]

Jak víte, pes je zvíře, jehož přirozenou formou společenství je smečka. Z hlediska energií člověka je právě rodina tím, co je smečka pro psy. Existuje zde jedno krásné rčení: Jedinec je oslaben, ale smečka žije dál. Před zimou se všichni tvorové snaží vytvořit takové prostředí, které jim poskytne jistotu přežití. Jedinec, který je sám, moc […]

Budeme-li k sobě upřímní, tak si uvědomíme, že volby nic nezmění. Pokud má nastat nějaká změna, musí vyjít zevnitř. Aby mohla tato změna uvnitř uzrát, musí k tomu mít také správné prostředí. U nás (ale ani ve světě) se zatím žádné výrazné změny v prostředí nedějí. Chcete-li opravdovou změnu, musíte začít nejprve toto prostředí měnit. […]

Říjen velmi silně prohlubuje pasivní energie podzimu. Vše se pomalu uzavírá a hledá bezpečí pro přežití nejnáročnějšího období pro život – zimy. I vztahy na podzim začínají hledat jistotu a bezpečí. Je to přirozený proces. Podzim je často spojován s pochmurnou a smutnou náladou. Ne nadarmo se v tomto období lidé často cítí beznadějně. Tím, […]

Jak se lidově říká, v říjnu dochází na tzv. „lámání chleba“. Nebo po „římsku“: rozděl a panuj. Pokud i ve svém podnikání a práci využíváte dobře energie času, pak v říjnu musíte být ve fázi, kdy je jasný výsledek vašeho letošního snažení. Úroda je sklizena a uložena pro budoucí využití. Jak s výsledky své práce […]

V říjnu je nejlepší čas na zabezpečení a ochranu všeho, čeho jste letos dosáhli. V září vám měl Kohout pomoci sladit vše do fungujícího celku. Byl to měsíc zaměřený především na dokončování. V říjnu přichází PES, jehož úkolem je ochránit to, čeho jste svým dokončováním dosáhli. Zavřít, zamknout, hlídat a ochránit. To jsou hlavní funkce […]