ŠKOLA FENG REN SHUI

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ: ZAČÍNÁME 5.2.2022

Pro velký zájem otevíráme novou Školu Feng Ren Shui 5.2. 2022 – zájemci se mohou hlásit již nyní. Případné dotazy na skolafrs@gmail.com nebo 736 199 717.

Přihlaste se do 1. modulu Školy Feng Ren Shui.

v případě, že vám po vyplnění formuláře nepřijde naše odpověď, napište nám, prosím, na skolafrs@gmail.com nebo volejte na 736 199 717

vítejte ve škole feng ren shui

cesta k síle, zdraví a hojnosti

Bohatost života je to, že máte hezké vztahy se svými blízkými, práci, která vás baví a naplňuje, domov, který hřeje, budoucnost, na kterou se těšíte a sny, které dokážete naplnit. V tom je pravé bohatství života….. a my víme, jak na to 😊.“

energie člověka

Díky studiu Školy Feng Ren Shui pochopíte sami sebe, své přirozené chování v různých situacích a uvědomíte si, že to, jak chcete přirozeně žít není vůbec špatně, že jste jen sami sebou a přestanete se ohlížet na to, co si o vás myslí ostatní.

Když znáte své vlastní energie, pochopíte chování i ostatních lidí a proč na vás reagují tak jak reagují. Uvědomíte si jejich přirozenost a pochopíte, že to, co vám mohlo na různých lidech vadit, je vlastně jejich přirozené chování. Tygr rád řve, Buvol je tvrdohlavý, Vepř se chce mít jak „prase v žitě“ a Pes je hlídač, který chce mít vše správně atd.

Feng Ren Shui - typologie osobnosti
Díky typologii člověka Feng Ren Shui poznáte nejen sami sebe, ale také všechny ve svém okolí.
Aplikace Typologie osobnosti člověka

Poznání chování ostatních lidí je velmi důležité pro vztahy. Díky Feng Ren Shui si můžete s partnery nastavit takový vztah, kdy se každý může chovat přirozeně a při tom posilovat i vztah jako takový. Vzájemné pochopení přirozenosti partnerů vede k dlouhodobému a harmonickému vztahu, kdy z JÁ každého partnera se stane MY vztahu.

umění práce s energiemi

Díky tomuto učení budete také umět vnímat a cítit vliv energií v jejich různých formách – Jin Jang, pět fází/elementů (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda), 12 zvířat čínského zvěrokruhu, 28 Nebeských zvířat, 8 trigramů Ba Gua a 64 hexagramů Knihy proměn I Ťing. Budete umět cítit jak na vás působí různé barvy, tvary, materiály, prostředí, lidé atd. Již po studiu prvního modulu toto vše budete cítit a uvědomíte si, že život je o pocitech a co vaše pocity v životě ovlivňuje.

Barvy, tvary, materiály, lidé…. to vše jsou formy energie, které v nás vyvolávají pocity, které určují kvalitu našeho života. Pokud umíte vnímat různé formy energie a jaké pocity ve vás vyvolávají, dokážete díky nim vytvořit pro svůj život to nejlepší prostředí.

umění vytvořit ten nejlepší prostor

Škola Feng Ren Shui je ucelený systém učení, díky kterému si vytvoříte ty nejlepší podmínky pro svůj život a možnost být stále sami sebou. Na základě typologie člověka budete umět vytvořit ten nejlepší prostor (interiér domova, pracovní prostředí, postavit dům snů apod.) pro svůj život i pro ostatní. Naučíte se, jak správně nastavit jednotlivé místnosti svého domova, aby vytvářely harmonický celek a abyste se vy i celá vaše rodina cítila doma co nejlépe.  

Správně vytvořeným interiérem dokážete posílit všechny oblasti svého života.

vytvoření životní rovnováhy pomocí správného nastavení všech oblastí života

Feng Ren Shui vám také pomůže nastavit si správně jednotlivé oblasti života: povolání/kariéra, vztahy, rodina, bohatství, zdraví, pravidla, bez kterých život nemůže dobře fungovat, budoucnost, domov, cíle a vize. Díky správnému nastavení těchto oblastí si vytvoříte celkovou životní rovnováhu a nejlepší podmínky pro svůj „bohatý“ život.

Feng Ren Shui - Ba Gua
Feng Ren Shui – Oblasti života, které vytvářejí vaši životní rovnováhu.

umění práce s energií času

Dále budete umět správně využívat čas jak ve svém životě obecně, tak i pro konkrétní činnosti. Proto je důležité dělat každou činnost ve správný čas. Budete umět využívat energie roku, sezony, měsíce, dne i hodiny.

Feng Ren Shui - energie času
Feng Ren Shui – energie času mají velký vliv na to, co a jak nám v životě funguje.

kniha proměn – i ťing

Třešničkou na dortu Školy Feng Ren Shui je umění práce s Knihou proměn – I Ťing. Díky této knize budete umět odhadovat vývoj událostí, určit, jak se pravděpodobně vyvine činnost, do které se chcete pustit, co musíte udělat pro to, abyste dosáhli svého cíle apod. Kniha proměn – I Ťing vám dá odpovědi na mnoho otázek ve vašem životě a stane se spolehlivým životním průvodcem. Proto je tato kniha velmi vzácným orákulem a po mnoho tisíc let se využívá k věštění.

Kniha proměn – I Ťing/Yi Jing

škola feng ren shui první pololetí 2022 obsah výuky

1. modul

ZÁKLADNÍ ENERGIE

 • Jin a Jang
 • Pět fází (elementů)
  • Dřevo
  • Oheň
  • Země
  • Kov
  • Voda

ENERGIE ZVĚROKRUHU

 • 12 zvířat zvěrokruhu
 • 28 nebeských zvířat

ENERGIE ČLOVĚKA

 • Typologie a charakter osobnosti
  • Přirozený talent
  • Silné stránky
  • Životní potenciál
  • Životní poslání

ENERGIE VZTAHU

 • Vzájemné působení lidí na sebe navzájem
 • Vytvoření funkčního vztahu (osobní, profesní, týmový apod.)

5.2., 19.2., 5.3., 19.3. 2022 – vždy od 10:00 – 18:00

Cena za první modul: 6,800 Kč

2. modul

ENERGIE PROSTORU

 • Šest rozhraní prostoru – jak je správně nastavit a sladit
  • Tělo, oblečení, interiér, dům, okolí domu, krajina
 • Nástroje Feng Ren Shui prostoru
  • Intuitivní Feng Ren Shui
  • Numerologie Feng Ren Shui
  • Škola tvarů (Škola pěti zvířat)
  • Škola kompasu (působení světových stran na prostor)
  • Ba Gua
  • Nastavení interiéru a jednotlivých místností
  • Nastavení exteriéru – krajina, pozemek

ROZSAH SEMINÁŘE: 2 DNY. TERMÍNY BUDOU NASTAVENY PO UKONČENÍ 1. MODULU – vždy od 10:00 do 18:00

Cena za druhý modul: 4,000 Kč

3. modul

ENERGIE ČASU

 • Časové cykly
 • Jak využít čas pro dané cíle a aktivity

ROZSAH SEMINÁŘE: 1 DEN. TERMÍNY BUDOU NASTAVENY PO UKONČENÍ 2. MODULU – od 10:00 do 18:00

Cena za třetí modul: 2,300 Kč

4. modul

ENERGIE ZDRAVÍ

 • Jak funguje organismus
 • Prevence zdraví
 • Dlouhověkost

ROZSAH SEMINÁŘE: 1 DEN. TERMÍNY BUDOU NASTAVENY PO UKONČENÍ 3. MODULU – od 10:00 do 18:00

Cena za čtvrtý modul: 2,300 Kč

5. modul

BA GUA 1-3

 • Životní cesta/kariéra, vztahy, rodina
  • Detailní rozbor jednotlivých Gua z hlediska:
   • Času
   • Člověka
   • Prostoru

BA GUA 4-6

 • Bohatství, já, hodnoty/pravidla/řád
  • Detailní rozbor jednotlivých Gua z hlediska:
   • Času
   • Člověka
   • Prostoru

BA GUA 7-9

 • Budoucnost, domov/zázemí, vize/cíle
  • Detailní rozbor jednotlivých Gua z hlediska:
   • Času
   • Člověka
   • Prostoru

3 denní seminář pro absolventy modulů 1-4 – termíny budou upřesněny se zájemci, vždy od 10:00 do 18:00

Cena za pátý modul: 7,500 Kč

6. modul

BA GUA OSY A ROVINY

 • Souvislosti mezi jednotlivými oblastmi života
 • Jak vytvořit celkovou životní rovnováhu
 • Teorie jezdce
  • Jak správně budovat různé oblasti života

BA GUA: MING GUA A LETÍCÍ HVĚZDA

 • Využití energie času pro jednotlivé oblasti života

3 denní seminář pro absolventy modulů 1-4 – termíny budou upřesněny se zájemci, vždy od 10:00 do 18:00

Cena za šestý modul: 7,500 Kč

7. modul

I ŤING – KNIHA PROMĚN

 • Jak pracovat s čarami hexagramu
 • Dřívější a pozdější nebesa – regenerace energie
 • Práce s trigramy
 • Práce s hexagramy
 • Práce s Knihou proměn – I Ťing
 • Věštba

Čtyřdenní seminář pro absolventy všech předchozích modulů.

12.2., 26.2., 12.3., 26.3. – od 10:00 do 18:00

Cena za I Ťing: 15,000 Kč

závěrečný test

Studenti, kteří ukončí všechny tři moduly a budou mít zájem se stát poradci Feng Ren Shui, mohou složit závěrečný test. Po jeho úspěšném absolvování obdrží certifikát naší školy a mohou se stát poradci Feng Ren Shui.

Feng Ren Shui - plán pro podnikání
Staňte se poradci Feng Ren Shui – foto: freepik.com

Přihlášky do 1. modulu ŠKOLY FENG REN SHUI na skolafrs@gmail.com, 736 199 717

NEBO VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ

v případě, že vám po vyplnění formuláře nepřijde naše odpověď, napište nám, prosím, na skolafrs@gmail.com nebo volejte na 736 199 717

upozornění: vzhledem k současným omezením v souvislosti s covid 19 jsme připravili on-line školu FRS.

On-line Škola Feng Ren Shui bude probíhat na ZOOMu – https://zoom.us. Každý žák dostane předem skripta ve formátu PDF k danému tématu, které se bude daný den on-line probírat. On-line škola bude formou prezentace s možností aktivních dotazů od studentů. Po ukončení celého modulu (Školal FRS má tři bloky) bude se studenty domluven jednodenní „prezenční“ seminář, kde bude prostor pro dotazy a dovysvětlení některých pojmů. Tento prezenční seminář bude naplánován s ohledem na aktuální situaci a nařízení vlády.

VÍCE O TYPOLOGII FENG REN SHUI NA TÉTO NAŠÍ STRÁNCE: https://akademiestesti.wordpress.com/aplikace-typologie-osobnosti/

Aplikace Typologie člověka Feng Ren Shui
Jak bude fungovat vzat s určitým člověkem

literatura ke studiu

Základní „učebnicí“ je kniha Tao Te Ťing v překladu Berty Krebsové

Tao te ťing (váz.) - Lao-c´ | KOSMAS.cz - vaše internetové ...

Ke studiu budete také potřebovat Knihu Proměn I Ťing v překladu Oldřicha Krále

I-ťing - kniha proměn - Oldřich Král | KOSMAS.cz - vaše ...

Dále doporučujeme knihy paní Evy Joachimové Cesta bílého jeřába, díly 1 – 4.